Espiria Förmedlarservice ger dig som är samarbetspartner den information du behöver för att kunna marknadsföra och hjälpa dina kunder att använda Espirias tjänster och produkter.

 

Espiria är en specialiserad fondfamilj som erbjuder globala och nordiska strategier inom aktier och räntor. I vårt utbud finns hållbara och långsiktiga sparlösningar anpassade efter investerarens riskvilja och avkastning genom aktiv, riskstyrd förvaltning. Espiria kombinerar en systematisk urvalsprocess med fundamental bolagsanalys för att försöka identifiera högkvalitativa bolag med långsiktiga tillväxtutsikter. Ett särskilt fokus ligger på strukturella trender och hållbarhet som värdedrivare. Centralt i investeringsprocessen återfinns ett riskhanteringsramverk som syftar till att identifiera och hantera såväl kortsiktiga marknadsrisker som långsiktiga ESG-risker, vilket avser möjliggöra en god riskjusterad avkastning över tid inom det förutbestämda riskspannet .

 

Espiria är en del av East Capital Group, en oberoende koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter inom ett tydligt ESG-ramverk.