Sänkta förvaltningsavgifter för fyra av Monyx Strategifonder

 

Nu gör vi Monyx fonder ännu mer attraktiva och konkurrenskraftiga genom att sänka förvaltningsavgifterna för fyra av fem Strategifonder.De nya, lägre avgifterna börjar gälla från och med 1 januari 2019 och avser:

Monyx Strategi Balanserad – ny förvaltningsavgift 1,30% (tidigare 1,50%)
Monyx Strategi Sverige/Världen – ny förvaltningsavgift 1,40% (tidigare 1,90%)
Monyx Strategi Världen - ny förvaltningsavgift 1,40% (tidigare 1,90%)
Monyx Strategi Offensiv - ny förvaltningsavgift 1,40% (tidigare 1,90%)

– Sänkningen av förvaltningsavgifterna är ett led i att säkerställa ett attraktivt fonderbjudande till våra kunder. Monyx vill vara i framkant både gällande kunderbjudande och förvaltning för våra fondsparare, säger Peter Gummesson, förvaltningschef.

 

 

Nyhetsarkiv

Visa gamla nyheter