Förvaltningskommentar februari 2020

Coronaoro pressar marknaderna

 

Aktiemarknaderna föll på bred front i slutet av februari. Först tycktes spridningen av corona-viruset vara begränsad till Kina men mot slutet av månaden spred sig viruset internationellt. Oron för en pandemi och den ökade risken för recession ledde till kraftiga fall på världens aktiemarknader.

Även statsobligationsräntorna på räntemarknaden föll kraftigt. Marknaden räknar med fler räntesänkningar från centralbankerna för att minska de ekonomiska konsekvenserna av epidemin.

Vår förvaltning i februari 2020


Samtliga Espiria fonder utvecklades negativt i februari på grund av den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna. Vi är inne i en period med hög volatilitet då osäkerheten är stor kring vilka konsekvenser corona-epidemin kommer att få, både mänskligt och ekonomiskt. I enlighet med vår systematiska, riskstyrda förvaltningsmodell har vi justerat ned aktieexponeringen under slutet av februari, för att skydda kapital och säkerställa att vi håller riskerna inom respektive fonds riskkorridor. Vi bevakar utvecklingen noga och fortsätter kontinuerligt att justera kombinationen av tillgångarna i portföljerna.Stockholm den 10 mars 2020

 

 

Nyhetsarkiv

Visa gamla nyheter