Förvaltningskommentar januari 2020

Coronavirus skakar om finansmarknaderna

 

2020 började som 2019 slutade, med optimism och starka aktiemarknader. Men under mitten av januari smittades marknaderna av virusutbrottet i Kina, med fallande aktiekurser som följd.

Utvecklingen var dock spretig. Aktiemarknaderna i Asien och i tillväxtmarknader drabbades hårdast efter att spridningen av coronaviruset lett till nedstängda fabriker, butiker och reserestriktioner.

Å andra sidan fortsatte den starka utvecklingen för de amerikanska aktiemarknaderna, i synnerhet för de stora amerikanska tech-jättarna, med stöd av positiva företagsrapporter. I svenska kronor ökade det tech-tunga Nasdaq-indexet nästan 6 procent.

Den svenska aktiemarknaden utvecklades under månaden relativt svagt, då de cykliska företagen på Stockholmsbörsen tyngdes av oro över de ekonomiska effekterna av coronaviruset.

På valutamarknaderna var det de traditionella trygga valutorna som stärktes, som amerikanska dollarn, den japanska yenen och den schweiziska francen, medan den svenska kronan försvagades.

På räntemarknaderna sjönk statsobligationsräntorna på bred front. Den svenska 10-åriga statsobligationen föll från 0,13 procent till -0,07 procent och handlades därmed åter till negativ ränta.


Vår förvaltning i januari 2020


Samtliga Espiria-fonder utvecklades positivt i januari. Vår globala aktieexponering utvecklades relativt starkt, och stod emot nedgången mot slutet av månaden.

Trots osäkerheten på marknaderna har rörelserna på aktiemarknaderna varit små. Stabila marknader och låg volatilitet innebär minskade risknivåer. Vi har därför under månaden ökat aktieexponeringen i våra fonder genom aktieterminer, och i fallet Espiria Sverige Världen också med svenska aktier, för att hålla riskerna i våra fonder inom respektive fonds riskkorridor.Stockholm den 14 februari 2020

 

 

Nyhetsarkiv

Visa gamla nyheter