Monyx förvaltningskommentar augusti 2019 – Ostadiga marknader

Globala aktiemarknader försvagades i augusti. Ett brett globalt aktieindex sjönk med drygt 2 procent under månaden. I svenska kronor var globala aktier i stort sett oförändrade under månaden, eftersom den svenska kronan försvagades i augusti.

 

I slutet av juli sänkte den amerikanska centralbanken Fed som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter till 2,25 procent. Marknaden mottog emellertid sänkningen med besvikelse, eftersom marknaden hade räknat med tydligare signaler om fortsatta räntesänkningar. Aktiemarknaderna tyngdes under månade dessutom av fortsatt oro för handelskrig mellan USA och Kina, av spänningar i Hongkong, politisk osäkerhet i Italien, och ökad risk för en hård Brexit.


 


Den svenska aktiemarknaden försvagades i linje med de internationella marknaderna, och ett brett svenskt aktieindex tappade drygt 1 procent under månaden.


 ”På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot såväl euron som mot den amerikanska dollarn”
På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot såväl euron som mot den amerikanska dollarn, bland annat mot bakgrund av ökande förväntningar om att den svenska Riksbankens nästa ränteförändring blir en sänkning, istället för en höjning. Mot euron avslutade kronan månaden på sin svagaste nivå sedan 2002, med EUR/SEK på 10,84.


 


På räntemarknaden fortsatte statsobligationsräntorna att falla kraftigt i augusti, drivet av förväntningar om räntesänkningar från centralbankerna. Den svenska 10-åriga obligationsräntan sjönk under månaden till sina lägsta nivåer någonsin, från -0,135 procent till -0,35 procent vid månadens slut.


 Vår förvaltning i augusti


 


Trots den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna hade alla Monyx Strategifonder utom Monyx Strategi Sverige Världen positiv utveckling under månaden. Våra fonder gynnades under månaden av god utveckling för vår globala aktieportfölj. Monyx Strategi Sverige Världen påverkades dock negativt av dess stora andel svenska aktier, som utvecklades sämre än globala aktier.


 ”Våra fonder gynnades under månaden av god utveckling för vår globala aktieportfölj”
Under månaden har vi i Strategifonderna inte gjort några större förändringar i fondernas tillgångsfördelning mellan aktie- och ränteexponering och fonderna är fortsatt överviktade mot aktier.


 Vår tro den närmaste framtiden


 


Osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen är fortsatt hög. Samtidigt drivs marknaden på kort sikt av förväntningar om fortsatta räntesänkningar från den amerikanska centralbanken Fed.


 


Enligt vår bedömning är värderingarna attraktiva på en del aktiemarknader, medan de är höga på andra marknader. Vi har i våra Strategifonder en övervikt mot den svenska aktiemarknaden. Den svenska aktiemarknaden är relativt attraktivt värderad, med ett PE tal för 2019 på drygt 13. Vi har samtidigt en undervikt mot det amerikanska tekniktunga Nasdaq-indexet. Amerikanska teknikaktier är enligt vår bedömning högt värderade och Nasdaq har ett PE tal för 2019 på knappt 24.


 


För en svenskbaserad placerare utgör den svaga kronan en risk, då en kronförstärkning skulle påverka placeringar i utländska aktier negativt. Vi har därför valutasäkrat en del av vår globala aktieexponering för att begränsa genomslaget av en starkare krona.


 


Stockholm den 6 september 2019
Peter Gummesson
Förvaltningschef


 

 

 

Nyhetsarkiv

Visa gamla nyheter